BENEFITY
Benefity, a potrzeby pracowników – podsumowanie ankiety

Benefity, a potrzeby pracowników – podsumowanie ankiety

Życie w obliczu pandemii powoli stało się już codziennością. Zderzyliśmy się ze zwolnieniami w firmach, przestojami, a nawet zamknięciami naszych miejsc pracy. Nauczyliśmy się pracować w modelu hybrydowym lub całkowicie zdalnie, nawet w branżach, w których wcześniej wydawało się to być niemożliwe. Benefity pracownicze, które były nieodłącznym elementem ogłoszeń o pracę oraz wabikiem dla najlepszych kandydatów odeszły na drugi plan. Zwolniliśmy, zauważyliśmy jak ważne jest dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie. Wiemy też teraz, że najlepszy benefit to ten, który jest elastyczny i dopasowany do potrzeb naszych i naszych pracowników.

Mimo wszystko cofnijmy się, przypomnijmy sobie nasze nastroje sprzed kilku miesięcy.
Czy wyciągnęliśmy wnioski? Czy działania związane z benefitami nadal mają znaczenie?

Benefity w czasie wyjątkowym – podsumowanie ankiety

Poniższe dane pochodzą z ankiety “Benefity w czasie wyjątkowym”, którą przeprowadziliśmy na przełomie marca i kwietnia 2020 roku.

Celem ankiety było zapoznanie się ze zmianami jakie zaszły w temacie benefitów, a także poznanie potrzeb pracowników i ich oczekiwań.

Część 1: Benefity w Twojej firmie

Kilka faktów na temat benefitów z badania “Pieniądze szczęścia nie dają” przeprowadzonego przez Pracuj.pl:

 • W 2018 roku w Polsce na benefity pracownicze wydano 12 miliardów złotych
 • 1995 zł to średnia kwota, jaką pracodawcy przeznaczyli na benefity dla jednego pracownika
 • Co piąta firma deklaruje, że na benefity dla jednego pracownika wydała 4000 zł.

Liczby mówią same za siebie. Benefity stanowiły bardzo ważną wynagrodzenia pozapłacowego dla pracowników.

W naszej ankiecie zadaliśmy kilka podstawowych pytań na temat benefitów, a ich wyniki prezentowały się następująco:

 • przed pandemią ponad 89% firm oferowało benefity swoim pracownikom
 • tylko niecałe 14% pracowników nie korzystało z benefitów oferowanych przez pracodawcę
 • najpopularniejsze benefity to: karta sportowa, pakiet opieki medycznej, a także bezpłatna kawa i herbata
 • ponad 50% ankietowanych wymieniło pracę zdalną jako jeden z benefitów
 • 60% uważa, że możliwość pracy zdalnej jest benefitem
 • 67% oferowanych benefitów nie jest w pełni finansowanych przez pracodawcę
 • 51% pracowników nie zna wartości otrzymywanych benefitów
benefity

Personalizacja benefitów

Najlepsze benefity to te, które są dopasowane do realnych potrzeb pracowników. Gwarancją benefitowego sukcesu w firmie wydaje się być ich personalizacja, dzięki której to pracownicy mają możliwość dobierania dodatków do własnego zapotrzebowania. Jak to w rzeczywistości wygląda? Czy firmy przed pandemią oferowały benefity, których oczekiwali pracownicy? Poniżej kilka faktów z kolejnego badania Pracuj.pl “Czy pieniądze szczęścia nie dają?”

 • 1/3 pracowników deklaruje, ze w obecnej firmie brakuje im benefitów
 • Najpopularniejszym benefitem jest opieka medyczna i karta sportowa.
 • Najbardziej atrakcyjnymi dla pracowników benefitami są: opieka medyczna, finansowanie szkoleń  i dofinansowanie urlopów.
 • 43% osób w wieku 18-29 roku życia, zgłasza zapotrzebowanie na pozapłacowe dodatki.

Zauważając wcześniej problem w dopasowaniu i personalizacji benefitów zapytaliśmy naszych ankietowanych o możliwości jakie daje ich firma. Niestety mimo tego, że większość pracodawców oferuje benefity, aż 70% z nich nie daje możliwości personalizacji benefitów. Oznacza to, że duża część z nich może być całkowicie niedopasowana do potrzeb i realiów pracownika.

W firmach, które dbają o personalizację benefitów najczęściej o propozycje i sugestie nowych rozwiązań pracodawcy pytają za pomocą ankiet elektronicznych (41,3%), podczas rozmów np. kwartalnych (28%), rzadziej poprzez ankiety papierowe. Pojedyncze osoby wskazywały, że w systemach kafeteryjnych, które mają w firmie istnieje możliwość sugerowania nowych rozwiązań.

Bardzo ważną kwestią jest również możliwość wspołdecydowania o doborze benefitów. Wyniki pokazują, że ponad 78% osób chciałoby mieć możliwość współdecydowania o wyborze benefitów.

benefity

Kolejne pytanie zadane przez nas dotyczyło korzyści jakie daje współdecydowanie w kwestii benefitów. Najpopularniejsze odpowiedzi to:

 • personalizacja benefitów
 • dopasowanie do indywidualnych potrzeb pracowników
 • poczucie realnego wpływu na firmę
 • wzrost zadowolenia pracowników
 • możliwość wychodzenia z inicjatywą przez pracowników

Z naszej perspektywy możliwość współdecydowania, oraz personalizacja benefitów stanowi postawę efektywnego działania firmy. Wprowadzenie w firmie rozwiązania opartego na współdecydowaniu może wiązać się z wprowadzeniem koncepcji koncepcji opartej na budżecie partycypacyjnej (pracowniczej).

Zapraszamy do zapoznania się z tematem partycypacji w firmach: Budżet partycypacyjny – krok do sukcesu w firmie.

Część 2: Benefity w czasie wyjątkowym

Ankieta przeprowadzona była na przełomie marca i kwietnia 2020, czyli na początku wprowadzenia lockdownu. Zależało nam na poznaniu możliwości firm, wszelkich wprowadzonych nowych możliwości, które miały na celu poznanie nowych zachowań, w trudnym czasie, na samym początku pandemii.

Na przełomie marca i kwietnia ponad 76% osób oznajmiło, że pracuje w trybie home office. Możliwość zdalnej pracy, utrzymanie osób aktualnie pracujących, stanowiło najważniejszy cel każdej z firm. Oznaczało to, że nagle benefity stały się elementem, który zszedł na drugi plan. Pracownicy przestali myśleć o wszelkich bonusach i skupili się na bieżącej pracy, w której nowością była dla wielu praca zdalna.

Jakie wnioski wyciągnęliśmy z ankiety?

 • wraz z początkiem pandemii 23% osób przestało mieć możliwość korzystania z benefitów
 • 55% doceniło benefit, którym jest pakiet opieki medycznej
 • 37% pracowników zaczęło korzystać z elastycznego czasu pracy
 • ponad 86% firm nie zaoferowało dodatkowych nowych benefitów dopasowanych do aktualnych potrzeb w trakcie pandemii
 • najważniejszym dodatkowym benefitem okazała się możliwość pracy zdalnej (home office), a także możliwość szkoleń online
 • najbardziej brakującym benefitem była karta sportowa (np. multisport)
 • najbardziej przydanym benefitem podczas pracy w w trybie “home office” okazał się elastyczny czas pracy

Jakie benefity mimo wszystko wprowadziły firmy dla swoich pracowników? Jakie dodatki zyskały na znaczeniu?

Poznajcie kilka przykładów idealnego dopasowania do potrzeb i aktualnej sytuacji, które wspominamy w artykule: “Benefity w czasie wyjątkowym“.

A co z motywacją, odpowiednimi warunkami do pracy oraz work-life-balance?

Dane z ankiety, którą przeprowadzaliśmy na przełomie marca i kwietnia wskazały, że 42% pracowników ocenia swój aktualny work-home-balance jako umiarkowany. Niewątpliwie jako plus należy podkreślić, że tylko około 20% ankietowanych osób oceniło work-home-balance jako zły i bardzo zły.

O nowej rzeczywistości o work-life-balance możecie dowiedzieć się więcej z artykułu: Jak zadbać o work-home-balance w trybie pracy zdalnej?

benefity

Patrząc na kwestię motywacji do pracy, pracownicy pokazali, że ich motywacja właściwie nie uległa zmianie i ma się bardzo dobrze. Tylko 14% ankietowanych zaznaczyło, że ich motywacja do pracy jest na poziomie złym i bardzo złym. Z kolei ponad 50% osób wskazało, że ich motywacja do pracy jest dobra i bardzo dobra.

benefity

Największym problemem jaki pojawił się wśród wielu firm był brak odpowiednich warunków do pracy w domu. Niestety wielu pracowników zderzyło się z możliwością i przymusem pracy w domu po raz pierwszy. Część osób poza codzienną pracą musiała opiekować się dziećmi, co utrudniało wykonywanie bieżących obowiązków. Jako problem wskazywane były także warunki i udogodnienia, których zabrakło w domu, a stanowiły podstawę w biurze.

Jedno z pytań jakie zadaliśmy ankietowanym było pytania o brakujące narzędzia i udogodnienia, które sprzyjają komfortowej pracy.

Poniżej najczęściej pojawiające się odpowiedzi:

 • miejsce do pracy, czyli biurko, krzesło, dodatkowy monitor
 • biurowe urządzenia np. drukarka
 • lepsze łącze internetowe
 • brak opieki nad dziećmi

Mimo to 58% ankietowanych wskazało, że ma w domu ma również odpowiednie warunki do pracy. Ponadto ponad 50% osób twierdziło, że pracodawcy zadbali o komfort pracownika w czasie pracy zdalnej.

benefity

Kilka słów podsumowania, czyli teraźniejszość

Pół roku później jesteśmy już oswojeni z pandemią, wracamy do tematów benefitów, choć te zmieniły się dość mocno. Coraz częściej firmy starają się dbać przede wszystkim o zdrowie pracowników, a jednym z głównych trendów stał się wellbeing.

Według badania Activy najbardziej pożądanym benefitem w nowej rzeczywistości jest elastyczne podejście do miejsca i czasu pracy. Ponadto 72,6% pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją fizyczną (wcześniej taki benefit oferowało tylko 3% firm).

Dane Hays Poland pokazują, że po pandemii 72% firm jeszcze bardziej postawi na pracę z domu. Dodatkowo 55% przedsiębiorstw zwiększy otwartość na zatrudnienie pracowników zdalnych, co spowoduje powstawanie rozproszonych zespołów.

I co najważniejsze: “W podejściu pracodawców po pandemii zajdą liczne zmiany, a dbanie o pracowników odróżni najlepsze firmy.” (Business Insider)

Metryczka

 • w ankiecie wzięło udział 138 pracowników
 • wiek pracowników:
 • wielkość firmy:

1 thought on “Benefity, a potrzeby pracowników – podsumowanie ankiety

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *