Turkusowe zarządzanie i idea holakracji – inspiracja na przykładzie MTA Digital

Wśród znanych kolorów w zarządzaniu organizacjami to turkus jest barwą, która wzbudza największą ciekawość. Turkusowe zarządzanie to model organizowania pracy zespołowej w oparciu o brak hierarchii i władzy. Cechą charakterystyczną w turkusowych organizacjach jest samoorganizacja i samozarządzanie, oparte na zaufaniu i partnerstwie pomiędzy współpracownikami. A jak w praktyce wygląda turkusowe zarządzanie i holakracja? Czytaj […]

Turkus i inne kolory w organizacji

Każda firma ma określoną, ustalona organizację, często opartą na pewnej hierarchii i modelu zarządzania. Jedną z najciekawszych klasyfikacji organizacji zaprezentował Frederic Laloux, wyodrębniając pięć podstawowych form organizowania, które różnią się stopniem zaawansowania. Każdy z modeli zarzadzania przyjął określoną barwę, odpowiadający danej strukturze i kształtując kolory […]

Samotność szefa. O trudnych decyzjach podejmowanych w samotności.

Wspinanie się po szczeblach kariery i awanse wiążą się z podejmowaniem codziennych decyzji, które nierzadko nie należą do najłatwiejszych. Bycie szefem to nie tylko delegowanie zadań, ale przede wszystkim tworzenie relacji, budowanie zespołu i dążenie do jego rozwoju oraz… odpowiedzialność. Tam gdzie zaczyna się bycie liderem, a nasza perspektywa mocno się poszerza, […]

15 efektywnych metod, zasad i technik, które wspierają zarządzanie czasem

Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami, ustalanie priorytetów i optymalne wykorzystanie godzin pracy to podstawa do konsekwentnego osiągania zaplanowanych celów i marzeń (zarówno zawodowych, jak i prywatnych). Nie istnieje jedna skuteczna metoda zarządzania czasem, ponieważ każdy z nas jest inny. Czytaj także: Aplikacje ułatwiające organizację pracy (nie tylko zdalnej!) Home office […]