BLOG
Ekologia i środowisko w działaniach CSR

Ekologia i środowisko w działaniach CSR

Sporym wyzwaniem dla dzisiejszych firm jest zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dynamiczne zmiany na rynku wymuszają elastyczne reagowanie na codzienność. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu skupiona wokół działań proekologicznych może stanowić olbrzymią przewagę konkurencyjną.

Wg badań Pracuj.pl 58% Polaków chętniej aplikuje do firm, które angażują się w działania CSR. Oznacza to, że społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi rosnącą rolę w przyciąganiu kandydatów. Choć w teorii CSR to nie działania wizerunkowe, w praktyce wpływa on znacząco na wizerunek firmy. 73% Polaków uważa, że jest to pozytywne zjawisko, a tylko 2% odbiera je negatywnie. Działania CSR są zauważane przez potencjalnych pracowników, szczególnie z generacji Z i Y. To oni najczęściej chcą pracować dla firm akcentujących swoje zaangażowanie w działania prospołeczne czy redukujące negatywny wpływ na środowisko.

Działania proekologiczne w CSR mogą skupiać się na działaniach skierowanych na ochronę środowiska, wszelkie inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Wśród nich możemy wyróżnić inicjatywy takie jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

Czytaj także:

ESG w biznesie – jaką wartość wnosi do firmy?

Świąteczne działania i akcje charytatywne w firmach

W opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” przedstawione są wszelkie praktyki prowadzone przez firmy w zakresie CSR. Dane pokazują, że w obszarze “środowisko” nastąpił 19% wzrost w porównaniu do raportu opublikowanego rok wcześniej.

W obszarze “środowisko” zgłoszono łącznie 382 dobre praktyki, a wśród nich aż 178 praktyk długoletnich (dla porównania 136 praktyk długoletnich w 2019 roku). Ważne jest również to, że ponad połowa nowych praktyk wspiera realizację 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli dotyczy działań w dziedzinie klimatu w różnej formie.

Ochrona środowiska w biznesie – przykłady proekologicznych działań CSR

 • „Lekcja Nieśmiecenia” to partnerski projekt Fundacji Nasza Ziemia wraz z firmą Henkel Polska sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach fundacyjnego programu „Ekoedukacja”, który podobnie jak Sprzątanie świata – Polska skierowany jest do nauczycieli i uczniów polskich Szkół. Jego celem jest nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna naukaekologicznych nawyków związanych z segregacją odpadów. W ciągu kilku najbliższych lat Fundacja Nasza Ziemia wraz z firmą Henkel Polska sp. z o.o. wesprą szkoły w procesie edukacji ekologicznej związanej z segregacją odpadów. Więcej na temat projektu: https://www.lekcjaniesmiecenia.pl/
 • Grupa Santander i Fundacja Oxentia ogłosiły nowy globalny konkurs dla przedsiębiorców pracujących nad rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Santander X Environmental Challenge stawia przed uczestnikami dwa cele: „Bądź ekologiczny” – poprzez zielone finansowanie i zielone inwestycje oraz „Bądź świadomy” – poprzez produkty i usługi, które zwiększają świadomość naszego wpływu na środowisko. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z 11 krajów, prowadzący działalność gospodarczą. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie santander.com/santander-x-environmental-challenge-en.
 • W zeszłorocznym dniu obchodów ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Pszczół, ZT „Kruszwica” S.A.. podsumowała 10 lat programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Jest to pionierska i zarazem najdłużej funkcjonująca inicjatywa CSR prowadzona w Polsce na rzecz ochrony pszczół oraz budowania świadomości społecznej na ich temat. W działania włączały się zarówno gminy, organizacje pozarządowe jak i osoby, którym los pszczół nie jest obojętny. Więcej: https://www.pomagamypszczolom.pl/
 • Żabka Polska w proces odpowiedzialności za naszą planetę włączani są franczyzobiorcy, pracownicy i klientci. Ekologia jest elementem DNA firmy, wpisanym w podstawy działalności. Inicjatywy, które podejmują, koncentrują się wokół kluczowych obszarów istotnych dla ochrony środowiska naturalnego, na które mamy wpływ. Są nimi m.in.: zielona energia, zielony transport, drugie życie (gospodarka cyrkularna), niemarnowanie żywności. Więcej: https://www.zabka.pl/nasza-odpowiedzialnosc/ochrona-srodowiska
 • Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe. Więcej: https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr/srodowisko-naturalne
 • Dla CCC głównym celem strategicznym na lata 2019- 2021 jest obniżenie wskaźników emisji zanieczyszczeń do środowiska o 3 x 5% w stosunku do wskaźników z lat 2015-2017. Więcej: https://corporate.ccc.eu/srodowisko-1
 • Firma Lidl utworzyła ośrodek szkoleniowy PROCACAO dla rolników posiadających małe gospodarstwa na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Plantatorzy poznają tam przyjazne środowisku i nowoczesne techniki uprawy kakao, które pomogą w zwiększeniu zbiorów. Dzięki temu rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności środowiska. Więcej: https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj
 • Wirtualna Polska rozpoczęła proces przechodzenia na zieloną energię, który zrealizuje w kilku etapach. Od początku roku spółka kupuje energię wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Rozpoczęła się też budowa pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej. Od 2023 roku centra danych WP będą w pełni zeroemisyjne. Więcej: https://naturalnie.wp.pl/
 • Energia bioróżnorodności to kompleksowy projekt prośrodowiskowy, ekologiczny i edukacyjny, mający na celu odtwarzanie ekosystemów łąkowych. Energa Grupa ORLEN zainaugurowała projekt w Ostrołęce, zakładając łąkę na obszarze składowiska odpadów paleniskowych i przed siedzibą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka – na łącznym obszarze 2,7 hektara. W wysiew łąki zaangażowani byli wolontariusze Energi. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Łąka”.
 • Fabryka L’Oréal Warsaw Plant mieści się na terenie obszaru chronionego krajobrazu oraz w otulinie obszaru Natura 2000. W związku z tym realizowana jest praktyka: Bioróżnorodność w fabryce L’Oréal Warsaw Plant. Przeprowadzono inwentaryzację bioróżnorodności. W 2020 r. między innymi zabezpieczono mrowiska, zainstalowano hotele dla owadów, stworzono zimowiska dla jeży i zaskrońców.
 • Skanska w Polsce realizuje ideę zrównoważonego budownictwa, wprowadzając do swoich projektów deweloperskich certyfikację osiedli mieszkaniowych Dom z certyfikatem środowiskowym BREEAM, by spełniały rygorystyczne kryteria dotyczące jakości, zdrowia, środowiska oraz bezpieczeństwa. Certyfikat w najnowszej wersji – International 2016 New Construction: Residential – otrzymał w 2019 r. Jaśminowy Mokotów. Obecnie deweloper certyfikuje w systemie BREEAM wszystkie swoje osiedla (osiedle Mickiewicza, Holm House, Jaśminowy Mokotów i Park Skandynawia).
 • Grupa OLX stworzyła „Antysmog song” z T-Raperami znad Wisły, aby w sposób przystępny pokazać Polakom, jak można radzić sobie ze smogiem. Utwór wykreowany na potrzeby kampanii znalazł się na liście przebojów Programu III Polskiego Radia, a teledysk do niego obejrzały miliony internautów. Kampania miała na celu edukować użytkowników platformy sprzedażowej. Więcej: https://blog.olx.pl/2020/01/22/antysmog-song-czyli-t-raperzy-powracaja-w-kampanii-olx
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny wprowadził ekopiątki. Są to dni, w które pracownicy i lokatorzy PPNT otrzymują na skrzynkę e-mail oraz za pośrednictwem wewnętrznej platformy graficzną ciekawostkę tematyczną związaną z ochroną środowiska, dobrymi praktykami w codziennym życiu, z dbaniem o zasoby naturalne i ze zrównoważonym rozwojem.

Co Twoja firma może zrobić dla środowiska?

Badania Pracuj.pl pokazują, że 17% badanych deklaruje wsparcie akcji proekologicznych. Powyżej przytoczone akcje to funkcjonujące działania firm z ostatnich lat. W jaki sposób jednak firmy mogą zaplanować ekologiczne działania CSR w bieżącej pracy?

 • zminimalizować wielkość odpadów w miejscu pracy i zaplanować ich recykling
 • zadbać o mniejsze zużycie bieżącej wody
 • zmniejszyć ilość zużytej energii poprzez zachęcanie do wyłączania komputerów i gaszenia świateł
 • wdrożyć eko-wyzwania np. akcję sadzenia drzew, zbierania śmieci, konkursy na wege potrawy
 • zdigitalizować dokumenty i przejść na chmurę
 • zachęcać do dojazdów do pracy rowerem lub pieszo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *