BLOG
ESG w biznesie – jaką wartość wnosi do firmy?

ESG w biznesie – jaką wartość wnosi do firmy?

Społeczna odpowiedzialność biznesu i polityka środowiskowa to bardzo ważne narzędzie, jakie w swoich rękach ma każdy pracodawca. Choć CSR (ang. corporate social responsibility) od lat ma swoje miejsce w polityce firmowej wielu przedsiębiorstw, to często stanowi element strategii marketingowej i employer brandingowej. Często jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na działania pracodawcy i budowę jego pozytywnego wizerunku. Szersze zastosowanie ma wprowadzone pojęcie ESG, które uwzględnia w działaniach firmy łączenie wielu perspektyw i ma szerszy zakres niż znany nam już CSR.

Modele biznesowe wielu przedsiębiorstw aktualnie ulegają zmianom, by na nowo opracować modele dopasowane do zmieniającego się środowiska biznesowego. Aspekt zrównoważonego rozwoju powoli staję się nieodłącznym elementem strategii biznesowej, która może zapewnić dalszy wzrost.

Czytaj także:

BudgetBee wśród startupów, które zmieniają świat na lepsze. Lista wschodzących gwiazd ESG.

Czym jest ESG i co oznacza?

ESG to skrót angielskich słów enviromental, social and corporate governance. Oznacza to nic innego jak opis wszelkich działań podejmowanych przez firmę w takich obszarach jak środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny.

W działaniach ESG są uwzględnione najważniejsze wartości i czynniki, na które powinna zwracać uwagę firma, która myśli szeroko o wartościach firmy i chce być częścią nowoczesnego biznesu.

Środowisko naturalne

Najpopularniejszymi działaniami związanymi z ochroną środowiska w firmie jest są wszelkie akcje proekologiczne, dążenie do redukcji zasobów wody i obniżenia zużycia prądu przy okazji działania pracy firmy, minimalizowanie śladu węglowego. odpowiednia gospodarka odpadami.

Czytaj także:

Ekologia i środowisko w działaniach CSR

Społeczeństwo

Kryterium związane ze społeczeństwem wiąże się z wszelkimi relacjami wewnątrz i na zewnątrz firmy. Obejmuje przede wszystkim jakość zatrudnienia, poszanowanie praw człowieka i równości pracowników oraz różnorodności względem płci i pochodzenia. Firmy, które wpisują ESG w swoje działania także dbają o rozwój i szkolenia pracowników oraz zachęcają do działalności wolontariackiej i charytatywnej. W tej sferze bardzo duże znaczenie mają także relacje z klientami, dbanie o ich potrzeby, ale również relacje z lokalną społecznością.

Czytaj także:

Świąteczne działania i akcje charytatywne w firmach

Ład korporacyjny

Struktura zarządu, jasne zasady wynagrodzeń, występowaniem korupcji czy prawa akcjonariuszy to kwestie, które wpływają na ład korporacyjny.

ESG w biznesie

ESG to aktualnie bardzo ważny czynnik, który jest uwzględniany przy podejmowaniu decyzji biznesowych w firmie. Odpowiednio zaplanowane działania ESG mają wpływ na biznes firmy, pokazują znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju, a także obejmują szerszy zakres niefinansowych kwestii niż wcześniej znany CSR.

  • Ład korporacyjny, dbanie o pozytywny wpływ na środowisko, odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi, a także dbanie o społeczeństwo to aspekty, które aktualnie stanowią nieodłączną część prowadzenia biznesu. Przekłada się także na wyższy potencjał pozyskiwania kandydatów do pracy oraz wiarygodność w oczach potencjalnych inwestorów.
  • Dane Deloitte pokazują, że najwięksi inwestorzy oczekują aktywnej odpowiedzialności  od firm, w które inwestują i są bardziej skłonni do finansowania spółek z dobrymi wynikami ESG. 65% inwestorów twierdzi, że korzysta z ocen ESG regularnie – przynajmniej raz w tygodniu. Ponadto 78% inwestorów wskazuje, że dane ESG stały się dużo ważniejsze niż jeszcze 5 lat temu.
  • Zrównoważony rozwój jest często motorem napędowym w firmach, prowadzących do wprowadzania szeregu innowacyjnych technologicznych rozwiązań. Takie rozwiązania wpływają na obniżenie kosztów, a także
  • Według szacunków łączna wartość inwestycji w obszarze ESG wynosi już na świecie ponad 30 bilionów dolarów. Oznacza to, że planowanie biznesu i przyszłości pod kątem ESG w firmach, może przynieść pozytywną przemianę społeczną i środowiskową. Firmy, które uwzględniają w swoich działaniach strategię ESG działają wydajniej, a dzięki uwzględnieniu ładu korporacyjnego mają mniejsze ryzyko na oddziaływanie negatywnych zmian rynkowych np. takich jakie spowodowała pandemia. To wpływa na przewagę konkurencyjną firmy.

Tags :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *